เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Everyday activities

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

Unit 2

New words : Everyday activities

a)    Listen and repeat.

Write an email                      

Walk the dog

Cook dinner

Make pasta

 Have a picnic

Watch a video

Ride a bike

Do your homework

Play computer games

Listen to music

Read a magazine

Meet friends

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2

New words : Everyday activities

a)    Listen and repeat.

Write an email                                 เขียนอีเมลล์            

Walk the dog                                   จูงสุนัขเดินเล่น

Cook dinner                                     ทำอาหารเย็น

Make pasta                                      ทำพาสต้า

 Have a picnic                                  ไปปิคนิค

Watch a video                                 ดูวีดิโอ

Ride a bike                                       ขี่รถจักรยาน

Do your homework                         ทำการบ้าน

Play computer games                     เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

Listen to music                                ฟังเพลง

Read a magazine                             อ่านนิตยสาร

Meet friends                                    ไปพบเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2

New words : Everyday activities

a)    Listen and repeat.

                                       เขียนอีเมลล์            

                                      จูงสุนัขเดินเล่น

                                      ทำอาหารเย็น

                                      ทำพาสต้า

                                      ไปปิคนิค

                                      ดูวีดิโอ

                                      ขี่รถจักรยาน

                                         ทำการบ้าน

                                         เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

                                      ฟังเพลง

                                         อ่านนิตยสาร

                                      ไปพบเพื่อน