ม.6/8

คำอธิบายชั้นเรียน

การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = f(x) เส้นตรง x = a ,x = b และ แกน x

1. ถ้าพื้นที่อยู่เหนือ แกน x  สูตร