เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักการบริหารการศึกษาและสารสนเทศทางการบริหารการศึกษาในด้านต่าง ๆ จากนั้นฝึกพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทางการศึกษาในแต่ละด้าน