homeการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
person
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4682

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำงานบนระบบต่าง ๆ เครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรม สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาและการทำงานของโปรแกรม หลักการออกแบบโปรแกรมที่ดี การเขียนผังงาน (Flowchart) ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างฟังก์ชันและการส่งผ่านค่า จัดการแฟ้มข้อมูล ส่วนต่อประสานแบบกราฟิกกับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของโปรแกรมเชิงวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติและการนำกลับมาใช้ โพลีมอร์ฟิซึม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)