homeรายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
นาง ภรณี จำเริญนุสิต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
469

สถานศึกษา
โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)