รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ผู้สอน
นาง ภรณี จำเริญนุสิต
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
469

สถานศึกษา
โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books