วิชาภาษาล้านนา ม.4/4


ผู้สอน
พระครู บวรเจติยานุการ ใจกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาล้านนา ม.4/4

Class ID
46911

สถานศึกษา
โรงเรียรเมธีวุฒิกร
คำอธิบายวิชา

เพิ่มเติม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)