homeครุศาสตร์ทุกชั้นปีที่สอน
person
ครุศาสตร์ทุกชั้นปีที่สอน

ผู้สอน
นาย ทิพย์ ขันแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ครุศาสตร์ทุกชั้นปีที่สอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4692

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวโน้มการศึกษาำพระพุทธศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)