homeพระพุทธศาสนา
personperson_add
พระพุทธศาสนา

ผู้สอน
พระ ชวาลย์ แย้มประโคน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พระพุทธศาสนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4696

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)