homeการสอนพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซี่ยน
personperson_add
การสอนพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซี่ยน

ผู้สอน
พระ ใบฎีกาแก้ว จนฺทโสภโณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซี่ยน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4697

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซี่ยน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)