homeชั้น ม.๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
personperson_add
ชั้น ม.๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
47

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย

ส่วนเสริม ให้นักเรียนสร้างบล๊อก ใน www.learners.in.th

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)