ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
47

สถานศึกษา

โรงเรียนภูเขียว


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย

ส่วนเสริม ให้นักเรียนสร้างบล๊อก ใน www.learners.in.th