เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเติม s ที่คำกริยา

1. กริยาที่ลงท้ายด้วย o,ss,x,z,ch,sh, เติม es g=jo

go= goes buzz= buzzes pass= passes raech= reaes rich= riches

2. กริยาที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยนy เป็น i แล้วเติม es

try= tries carry= carries rely= relies hurry= hurries

แต่หน้าy เป็นสระคงเติม sได้เลย buy= buys play=plays