ง 22205 งานเขียนแบบพื้นฐาน ม.2


Pengajar
สุพจน์ บุญมาเทพ
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 2 tahun ago

Keterangan
ง 22205 งานเขียนแบบพื้นฐาน ม.2

Nomor Identifikasi Kelas
47068

Sekolah
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Keterangan

ง 22205 งานเขียนแบบพื้นฐาน ม.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)