homeการบริหารจัดการในห้องเรยน
personperson_add
การบริหารจัดการในห้องเรยน

ผู้สอน
นาย ทิพย์ ขันแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการในห้องเรยน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4710

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทุกที่คือการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)