ชั้นประถมศึกษาปีที่4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน 30 คน