ผู้สอน
ถนอมพล ศรีชุมพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านโยนช้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4712

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน  ประถมศึกษาปีที่๔ จำนวนนัง