เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว  ได้แก่ การแนะนำศาล เจตนารมณ์ของศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ฯลฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันไม่เด็กและเยาวชนไม่กระทำความผิด