homeสุขศึกษาม.1
person
สุขศึกษาม.1

ผู้สอน
สาธานรัตน์ สินสาธิตสุกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษาม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4740

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเพื่อให้รู้ความสำคัญระบบประสาท


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)