ผู้สอน
นาย นัณฐภูมิ มีสอน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สุขศึกษา ม.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4747

สถานศึกษา

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

 

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ ของอวัยวะภายนอก

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

3. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

4. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำ