homeระบบการจัดการฐานข้อมูล
person
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4756

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาขาวิชา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)