การสร้างชั้นเรียนใน Classstart.org


ผู้สอน
สาธิต คลาสอินไทยแลนด์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างชั้นเรียนใน Classstart.org

รหัสวิชา
476

สถานศึกษา
ระบุรายชื่อเต็มของสถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นการอธิบายถึงรายวิชานี้ โดยการทำงานต่างๆ ของเครื่องมือจัดการข้อความนี้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ Microsoft Word


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books