เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คม 320 กลุ่ม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คม. 320 กลุ่ม 1 เท่านั้น