homeคม 320 กลุ่ม 2
person
คม 320 กลุ่ม 2

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คม 320 กลุ่ม 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4766

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาคม. 320 ชีวเคมีเบื้องต้นกลุ่ม 2 เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)