เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คม 320 กลุ่ม 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาคม. 320 ชีวเคมีเบื้องต้นกลุ่ม 2 เท่านั้น