homeค่ายวิชาการครั้งที่ 1
personperson_add
ค่ายวิชาการครั้งที่ 1

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ค่ายวิชาการครั้งที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4768

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่ายวิชาการครั้งที่ 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)