homeคณิตศาสตร์ ม.6
person
คณิตศาสตร์ ม.6

ผู้สอน
นาย ราม โสวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
477

สถานศึกษา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

คำอธิบายวิชา

คณิตครูราม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)