homeครูไกรศรีเคมี5
personperson_add
ครูไกรศรีเคมี5

ผู้สอน
นาง ไกรศรี คำมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ครูไกรศรีเคมี5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4774

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาเคมี5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)