homeเคมี 4 ครูไกรศรี
personperson_add
เคมี 4 ครูไกรศรี

ผู้สอน
นาง ไกรศรี คำมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี 4 ครูไกรศรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4775

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ ม.5/5ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)