homeIS ครูไกรศรี
person
IS ครูไกรศรี

ผู้สอน
นาง ไกรศรี คำมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
IS ครูไกรศรี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4776

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับม.4/3และ4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)