homeวิทย์ ม.2
person
วิทย์ ม.2

ผู้สอน
Ornuma Leangwong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4780

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 และ 2/2  โรงเรียนชุมชนโนนแดง  ปีการศึกษา  2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)