homeมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค31101
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค31101

ผู้สอน
นางสาว สุกิจ นามพลกรัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค31101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4781

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารและเนื้อหาให้เข้าใจแล้วจึงลงมือทำแบบฝึกหัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)