homeวิทย์ ม.ต้น
person
วิทย์ ม.ต้น

ผู้สอน
นาย สังคม เทียบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ ม.ต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4782

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)