homeประถมศึกษาปีที่ 6 ว16101
person
ประถมศึกษาปีที่ 6 ว16101

ผู้สอน
นาง สายใจ ดวงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 6 ว16101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4786

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีทีี  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ว16101)  ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)