homeม.4รายวิชาเคมีEIS
personperson_add
ม.4รายวิชาเคมีEIS

ผู้สอน
person
นาย พรชัย คำสิงห์นอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4รายวิชาเคมีEIS

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4794

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเคมีรหัส ว31221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1  เรียนที่ห้อง 314 อาคารวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)