homeวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ีี่ 6
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ีี่ 6

ผู้สอน
person
นาง พิมลพร ปัตตาเทสัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ีี่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4796

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถม  วิชาวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)