ดวงดาวและโลกของเรา ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สามารถศึกษาเอกภพ   ดวงดาวต่างๆได้