homeชั้น ม.๖/๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
personperson_add
ชั้น ม.๖/๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.๖/๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
48

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายชั้นเรียน

สืบค้นข้อมูลที่นักเรียนสนใจ ผ่านระบบอินเทอร์เนต

ส่วนเสริม นักเรียนเข้าใช้ class.in.th 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)