เรื่อง เวลา ( คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 )

คำอธิบายชั้นเรียน

 

บทเรียน เรื่อง เ ว ล า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1