homeเรื่อง เวลา ( คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 )
personperson_add
เรื่อง เวลา ( คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 )

ผู้สอน
นางสาว ปนัดดา สุวรรณธนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรื่อง เวลา ( คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4800

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

บทเรียน เรื่อง เ ว ล า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)