ผู้สอน
บุญยรัตน์ สีดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม. 3/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4805

สถานศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ Photoshop