ม.1

ผู้สอน
นาง กนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4808

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)