ผู้สอน
นาง กนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4808

สถานศึกษา

โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ