ม.3

ผู้สอน
นาง กนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4810

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.3
วิชา การสร้างโปรแกรมเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)