ม.1/1 E-book
ผู้สอน

นางสาว ประภาศรี แสงอนุศาสน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.1/1 E-book

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4811

สถานศึกษา
โรงเรียนวังโป่งศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้และใช้ในการส่งชิ้นงานนะค่ะ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.