homeม.1/1 E-book
person
ม.1/1 E-book

ผู้สอน
นางสาว ประภาศรี แสงอนุศาสน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/1 E-book

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4811

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้และใช้ในการส่งชิ้นงานนะค่ะ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)