homeม.1/1 computer 1/55
person
ม.1/1 computer 1/55

ผู้สอน
นาย เอนก พลอยเล็ก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/1 computer 1/55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4813

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.1/1 computer 1/55


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)