ม.1/1 computer 1/55
ผู้สอน

นาย เอนก พลอยเล็ก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.1/1 computer 1/55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4813

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซับเปิบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1/1 computer 1/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.