homeห้องเรียนศิลปะ
personperson_add
ห้องเรียนศิลปะ

ผู้สอน
นางสาว สรัลชนา จันทวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนศิลปะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4814

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนด้วยความสุข สนุกได้ทุกๆวัน สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ ใส่ใจเรื่องจิตอาสา 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)