homeภาษาไทยพื้นฐาน3 ท32101 ม.5/7
person
ภาษาไทยพื้นฐาน3 ท32101 ม.5/7

ผู้สอน
นาย พิศนุกรณ์ โพงขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน3 ท32101 ม.5/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
48186

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคเรียนที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)