home ป. 6 ขนมไทยน่าทาน
person
ป. 6 ขนมไทยน่าทาน

ผู้สอน
นาง ณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป. 6 ขนมไทยน่าทาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4819

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ป.6  ร.ร.บ้านบุ่งคล้า มีนักเรียน 33 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)