home ป. 6 ขนมไทยน่าทาน
personperson_add
ป. 6 ขนมไทยน่าทาน

ผู้สอน
นาง ณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป. 6 ขนมไทยน่าทาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4819

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.6  ร.ร.บ้านบุ่งคล้า มีนักเรียน 33 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)