homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

ผู้สอน
นาง จรรยพร สีสายคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4824

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน 16 คน ชาย 7 คนหญิง 9 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)