ชั้น ป.1-6 วิชาประวัติ/อังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาประวัติศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านป่าม่วง ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์