homeมัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์
person
มัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
Mr. Pramote Boonkong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4828

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มัธยมศึกษาปีที่3  วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)