homeมัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
Mr. Pramote Boonkong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4828

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่3  วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)