ป.1 วิชาการงานฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.1  วิชาการงานฯ

โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร)