homeป.1 วิชาการงานฯ
personperson_add
ป.1 วิชาการงานฯ

ผู้สอน
นาย เผด็จ เชิมชัยภูมิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.1 วิชาการงานฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4829

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.1  วิชาการงานฯ

โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)