homeม1 วิชาการงานอาชีพ 1
personperson_add
ม1 วิชาการงานอาชีพ 1

ผู้สอน
person
นาย นริศ สมศักดิ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม1 วิชาการงานอาชีพ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4831

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม1 วิชาการงานอาชีพ1 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)