ผู้สอน
นาย นริศ สมศักดิ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม1 วิชาการงานอาชีพ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4831

สถานศึกษา

โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม1 วิชาการงานอาชีพ1 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม