ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ป.4 วิชาคณิตศาสตร์   นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก yes